Get your own Digital Clock

Play for life music                                                                                       Cari terbaik buat terbaik

Muzik ialah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeza bergantung kepada sejarah, lokasi, budaya dan citarasa seseorang. 
Definisi sebenar muzik juga berbeza:
    * Bunyi yang dikira sedap oleh pendengarnya
    * Apa apa bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang  atau kumpulan
Walaupun muzik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu 
seni. 
Mendengar muzik pula adalah sejenis hiburan manakala mempelajari dan memahaminya adalah sejenis bidang/disiplin. 
Muzik adalah sebuah fenomena yang sangat unik dimana ianya boleh dimainkan dengan beberapa gabungan alatan muzik.

Pautan Sumber

Product Name.
Product description.
$
100.00